+31(0)229-842424

TTulpe® is een Nederlands kwaliteits merk voor hightech water verwarmers.
Onze passie om warmwater apparaten te verbeteren resulteerde in moderne, veilige, milieuvriendelijke en betaalbare geisers.
Meer dan 30 jaar ervaring met het ontwikkelen van warmwater-oplossingen, Duitse engineering, een moderne en duurzame productiefaciliteit en het hoogste niveau van klanten service is wat TTulpe® scheidt van de rest.

ErP/NOx Ready

Met de goedkeuring van het Kyoto-protocol heeft de Europese Unie zich ertoe verbonden om de CO2-uitstoot in de periode tot 2020 met minimaal 20% terug te dringen, de zogenaamde “20-20-20-doelstelling”. Dit betekent 20 % vermindering van CO2 emissie, 20% verhoging van de energie efficiëntie en het aandeel herbruikbare energie te laten groeien tot 20%.

In 2009 werd de ErP-richtlijn (Energy-related Products) ondertekend. Deze wordt vaak ook simpelweg de ecodesign-richtlijn genoemd.

Deze richtlijn wordt sinds 26 september 2015 gefaseerd ingevoerd. Ecodesign stelt verplichte ecologische eisen aan alle energieverbruikende en energiegerelateerde producten die verkocht worden in alle lidstaten. Binnen deze richtlijn zijn meer dan 40 productgroepen (ketels, lampen, TV’s, koelkasten, etc.) gedefinieerd

Sinds 26 september 2018 zijn de spelregels weer strenger voor nieuwe geisers die op de markt komen. De norm van de uitstoot van stikstofoxide (zgn. NOx) is dan strenger. Vanaf deze datum moeten alle gasgestookte toestellen voldoen aan een maximale NOx emissie van 56 mg/kWh. Daardoor zullen er nog weinig of geen ‘B1-ketels’ te koop zijn die voldoen aan die strengere eisen. Ook voor reserveonderdelen gelden strengere normen zodat een reparatie moeilijker wordt. Dit betekend dat oudere apparatuur sneller vervangen wordt omdat ze niet meer gerepareerd kunnen worden.

TTulpe geeft om het milieu, onze geisers bevatten geen gevaarlijke materialen en voldoen aan de grenzen zoals vastgesteld door RoHS 2-richtlijn (EU) 2015/863 met aanvulling van bijlage II bij Richtlijn 2011/65 / EU.

De TTulpe Indoor B-11 Eco voldoet aan de Ecodesign richtlijn 2009/125/EC en heeft een extreem lage NOx uitstoot. (verplicht voor alle toestellen van na September 2018).

Met gepaste trots presenteren wij dan ook onze nieuwe serie geisers!

TTulpe® The new standard for heating water.