+31(0)229-842424

Boilers

Boilers zijn warm water voorzieningen die eenvoudig en veilig in gebruik zijn en gemakkelijk te bedienen. U kunt ze overal plaatsen. Naast een stopcontact, dient u een koud en warm water leidingwerk te installeren. Zie voor een juiste installatie de meegeleverde handleiding. Alhoewel de installatie eenvoudig is, raden wij het inhuren van een installateur aan, zeker als u niet zeker bent hoe te werk te gaan, u bent dan verzekerd.

De capaciteit van een boiler is aangegeven in de specificaties. Het rendement oftewel hoeveel warm water eruit komt is ongeveer 1,5x de capaciteit. Dus met een 50 liter boiler krijgt u dus 75 liter warm water en bij 80 liter 120 liter. Dit komt neer bij een douchekop die 10 liter per minuut doorlaat dat u respectievelijk 7,5 of 12 minuten kunt douchen alvorens het water kouder wordt. Let op, dit is als de temperatuur op 65 ° C is ingesteld. Bij horizontaal geplaatste boilers is het rendement minder.

Om legionella te voorkomen raden wij aan de boiler regelmatig te laten verwarmen boven de 60 ° C. U voorkomt dan dat deze en andere bacteriën zich kunnen ontwikkelen in de boiler. Hoewel u de boiler dus op elke gewenste temperatuur kunt instellen neemt de capaciteit af bij lagere waarden. Analoge display geven alleen aan dat water warm of kouder is. Een wijzer kan dus best in het blauw staan terwijl het water 65 ° C is. Het is slechts een indicatie.

Boilers met een elektronisch display zijn meestal niet geschikt voor tijdschakelaars dus ook niet voor dag en nachtstroom. Zij gaan dan uit of op stand-by en zullen niet meer verwarmen tot dat ze opnieuw handmatig zijn aangezet. Zie voor uitzonderingen de specificaties van de modellen. Voordeel is wel dat u heel precies de temperatuur instellen kunt. Bovendien afhankelijk van het type zijn opties als programmeren, zelf leren en daardoor zuiniger of via WiFi te bedienen mogelijk.

Tips voor installatie

Plaats de boiler altijd tegen de wand verticaal of horizontaal al naar gelang uw model op de juiste positie. Voor plaatsing verzeker uzelf ervan dat de muur het gewicht kan dragen (dus gewicht van de boiler + inhoud) en kies ophangmaterialen die hiervoor geschikt zijn en waar de boiler niet van kan afglijden zoals bijvoorbeeld muurankers. Zorg dat de boiler vrij hangt en dat er voldoende ruimte is om onderhoud te kunnen plegen. Het gebruik van flexibele slangen maakt installatie en onderhoud gemakkelijker.

Voor de stroomvoorziening dient u erop te letten dat de groep waarop de boiler is aangesloten de totale stroomvraag aankan. De capaciteit kan overschreden worden als een boiler gelijk aanstaat met b.v. een droger of wasmachine.

Het overdrukventiel moet altijd lager dan de boiler worden geplaatst. De uitstroom van water van dit ventiel moet naar beneden wijzen. Het is aan te raden hieraan een slang monteren en in een afvoer te laten lopen. Let op dat het ventiel in de juiste stroom richting ( aangegeven op het ventiel met een pijl ) is geplaatst aan de koud water zijde. Een afsluitkraan met eventueel een aftappunt te plaatsen na het overdrukventiel zorgt ervoor dat u de boiler kunt loskoppelen en evt. snel kunt laten leeglopen.

Gebruik altijd bij aftappunten een meng of thermostaatkraan om de temperatuur naar uw wensen in te stellen en verbranding te voorkomen.

Tips voor verlengen van de levensduur

De levensduur van uw boiler wordt bepaald door meerdere factoren, zoals intensiviteit van gebruik, verontreinigingen in het water, de snelheid van opwarmen, het onderhoud en de ingestelde temperatuur.

Er zijn verschillende methodes om de levensduur van uw boiler te verlengen. Als eerste willen we dat u volop gebruik van de boiler kunt maken wanneer u dat wilt. Onderhoud is daarom een belangrijk punt, welke meerdere andere storingen kan voorkomen. Zie daarvoor ons hoofdstuk onderhoud hieronder.

Verontreinigingen in het water en de intensiviteit van verwarmen verkorten de onderhoudsintervallen. We hebben gemerkt dat bepaalde regio's (niet nader te benoemen) meer verontreinigingen in het water bevatten dan andere. Het is daarom goed om in het eerste jaar het interval te halveren om de staat van verontreiniging en de staat van de anode te controleren. Om te kijken of kortere intervallen noodzakelijk zijn. Het hebben van een reserve anode is daarom aanbevelenswaardig.

Een mogelijkheid tot het verlengen van de levensduur is het plaatsen van een waterontharder voor de waterinlaat.

Onderhoud

Onderhoud is noodzakelijk en u verlengd bij een goed onderhoudsbeleid de levensduur van uw boiler aanzienlijk en verminderd of voorkomt storingen. Door het gebruik van de boiler en dus de verwarmingselementen ontstaat er sediment in de ketel. Deze zal deels aanslaan op de verwarmingselementen, en deels op de bodem van de ketel. Regelmatig schoonmaken oftewel het verwijderen van aanslag en sediment verlengd de levensduur van alle onderdelen die in contact staan met het water in de ketel. Ook zal de boiler hierdoor energiezuiniger werken. De meest voorkomende storingen komen door onvoldoende/geen onderhoud. Onderhoud valt niet onder de garantie.

Een gevolg door het gebruik en verontreiniging in het water is dat de anode wordt opgeofferd ter bescherming van de ketel. Als de anode op is kan deze de ketel niet meer beschermen en zal de ketel of het verwarmingselement worden aangetast. De binnenkant van de ketels hebben weliswaar een beschermende behandeling ondergaan maar zijn desondanks kwetsbaar zonder magnesium anode. Het vervangen van de Mg-anode is relatief eenvoudig doch dient goed uitgevoerd te worden. U kunt uw installateur vragen dit te doen, zorg daarvoor dat u een vervangende anode klaar hebt liggen voordat er begonnen wordt. Instructies zijn terug te vinden in de handleiding.

Verwijder voordat u begint de stekker uit het stopcontact en zorg dat de boiler is afgekoeld. Sluit de water toevoer en laat de boiler leeglopen. Als de boiler leeg is kunt u de beschermende (bedienings-) kap verwijderen zodat u bij de flensen kunt komen waarop de verwarmingselement en anode is gemonteerd. Als u hiermee bezig bent is het een goed moment om de ketel te reinigen van sediment. Reinig ook de verwijderde eenheid van aanslag zodat deze weer een periode mee kan.

Werking van het overdrukventiel

Sediment op de bodem kan zorgen dat het overdrukventiel niet meer werkt door verstopping. Voor een goede werking van het overdrukventiel dient u deze periodiek te openen om te kijken of er water uitstroomt. Als het overdrukventiel niet zijn werk kan doen kan dit leiden tot overdruk in de ketel (wat kan leiden tot lekkage) en is geen garantie.

Tips voor herstel van uitgevallen boilers

Het is vervelend als uw (nieuwe) apparaat niet werkt na installatie. Wij zullen ons best doen om u van een werkend apparaat te voorzien. Het is belangrijk de boiler te installeren zoals dat is voorgeschreven in de handleiding, we willen u vragen deze eerst te raadplegen alvorens contact met ons op te nemen.

Voordat u één van onze FAQ’s doorloopt is het belangrijk om te kijken en te luisteren wat de boiler wel en niet doet. Dit kan aanwijzingen geven om het probleem te bepalen. Ons service-team kan hier ook naar vragen! We hebben ook begrip voor als u de boiler met mankementen zo snel mogelijk wil demonteren. Maar voordat u dat doet willen wij u vragen eerst foto's te maken van de installatie. En bij lekkage van water, waar de waterlekkage is geïllustreerd adhv een foto, met b.v. MS Paint kunt u de plek verduidelijken dmv een pijl/cirkel, let wel dat het niet de plek overdekt. Dit kan ons en u helpen om snel tot een juiste oordeel te komen en verkort de tijd tot een oplossing. Het verwijderen van de beschermingskap kan daarvoor nodig zijn. Haal altijd voordat u aan de boiler gaat werken eerst de stekker uit het stopcontact. Stuur de foto's en uw verhaal (wees zo specifiek mogelijk) naar info@kiip.de en we zullen u zo snel mogelijk verder helpen. Soms hebben we aanvullende informatie nodig om tot een goed beeld en juiste oplossing te komen.

De boiler gaat volledig uit, geen stroom meer op het apparaat.

Thermische beveiliging.

Als u boiler nieuw is kunt u de de kap verwijderen en de thermische beveiliging resetten zie hieronder. Verzeker uzelf eerst dat de installatie in orde is.

De boiler is na ingebruikname niet goed ontlucht, of voor het ( volledig ) vullen van de boiler is de boiler reeds ingeschakeld. Ontlucht de boiler door de warmwaterkraan volledig te openen en te wachten tot er een goede straal water uitkomt zonder onderbrekingen. Steek dan pas de stekker in het stopcontact.

Aanslag op de verwarmingselementen kunnen aanleiding geven aan de thermische beveiliging om in te schakelen. Uw apparaat gaat volledig uit en doet niets meer tot dat u deze gereset hebt. U kunt deze normaliter vinden als eerste onderdeel waarna het netsnoer gaat, in uw apparaat. Afhankelijk van het model zit hier een knopje in het midden die u dan kan indrukken. Let wel, het niet verhelpen van de oorzaak doet de storing terug keren en kan tot ernstiger gevolgen leiden.

Soms kan de thermostaat niet goed zijn in gesteld en zal verwarmen tot te hoge temperaturen waardoor de thermische beveiliging in werking treed. Anderzijds kan de thermische beveiliging te gevoelig zijn waardoor het te snel in werking treedt. U kunt de boiler op een lagere temperatuur instellen om te kijken of hij blijft werken. Het meten van de water temperatuur in Celsius biedt dan uitsluitsel wat de veroorzaker is.

Een groep in de groepenkast is uitgeschakeld

Een andere mogelijkheid is dat de verwarmingselementen barsten doordat ze de warmte niet kwijt kunnen (door de aanslag die cumuleert door gebruik). U krijgt dan kortsluiting en de thermische beveiliging zal in werking treden of de aardlek in uw meterkast springt eruit. Zorg er dan voor dat u de stekker van de boiler verwijderd alvorens de groep weer in te schakelen. U heeft dan een nieuw verwarmingselement nodig zie hiervoor onze onderdelenpagina of stuur een mail naar info@kiip.de vermeld daarbij uw factuurnummer en/of merk en typenummer van de boiler zodat we voor u de juiste onderdelen kunnen selecteren.

Een andere reden kan zijn dat de elektriciteitsgroep onvoldoende capaciteit heeft (voor alle apparaten die erop aangesloten zijn). Een boiler van 80 liter vraagt al gauw bij verwarming 2000W of meer, dat is ongeveer 10 Amp., dit soort boilers hebben weliswaar een kortere opwarmtijd, maar vragen meer van uw groep. Als andere apparaten tegelijk aanstaan en de capaciteit van de groep overschrijden zal de groep uitschakelen. Aandachtspunt is hierbij dat u niet altijd weet wanneer uw boiler en evt. andere apparaten aanspringen en teveel van uw netwerk vragen. Soms zijn sluipgebruikers mede veroorzakers!

Lekkage

Lekkage bij de aansluitingen kunt u over het algemeen verhelpen door het gebruik van teflontape e.d. en/of een rubberen ring (niet meegeleverd).

Lekkage aan de boiler zijn mogelijk te verhelpen. Maak daarom altijd een foto onder een hoek van zo'n 45, dit geeft bijna altijd een beter beeld dan andere, van de plek waar er lekkage is, voordat u de boiler demonteert. U kunt evt. met MS Paint dit verduidelijken. Het kan zijn als we de oorzaak niet kunnen achterhalen dat de boiler retour moet voor inspectie.

Als de boiler lekt na onderhoud kan dat komen, door het niet goed terug plaatsen van de pakkingen en flens. Probeer dan opnieuw deze te plaatsen, soms heeft u een nieuwe pakking nodig, u kunt deze bestellen op onze onderdelenpagina of stuur een mail naar info@kiip.de .

Koud water

Als het water snel koud wordt is de kans groot dat u per ongeluk de koud en warm water aansluiting omgewisseld heeft. Een andere reden dat u (snel) koud water heeft is dat u de boiler verkeerd heeft geplaatst. Controleer de handleiding of de installatie correct is. Stuur foto's als u zeker bent dat het allemaal in orde is, en het probleem niet is opgelost dan kijken we met u mee. Het eerste punt kunnen we alleen bij uitzonderlijke gevallen voor u controleren.

Er komt weinig/geen water uit de boiler

Er gaat net zoveel water uit de boiler als dat er in de boiler gaat. Als er weinig water de boiler uitstroomt kan dit verschillende oorzaken hebben. We doorlopen de mogelijke oorzaken op volgorde van voor de boiler tot na de boiler en niet op waarschijnlijkheid:

  • De watertoevoer is gestremd, dit kan een oorzaak hebben doordat er geen of weinig water op uw locatie binnenkomt. b.v. Door droogte of breuk. Controleer een andere kraan om dit uit te sluiten.
  • De leiding naar uw boiler is gestremd/dicht. Check of alle afsluitkranen voor de boiler open staan. Haal eventueel de toevoerleiding bij de boiler los om te controleren of de doorstroming goed is.
  • Het overdrukventiel is verkeerd om gemonteerd en de pijl is niet gelijk aan de stroomrichting. Plaats het overdrukventiel op de juiste manier.
  • Het overdrukventiel is verstopt of de ketel is verstopt door sediment. Het verwijderen en schoonmaken is noodzakelijk om dit op te lossen.
  • Controleer of de boiler volledig is gevuld met water. Vul de boiler volledig door de koud water toevoer en de warm water kraan open te zetten tot dat er water uit de boiler gelijkmatig stroomt.
  • Het overdrukventiel is gemonteerd op de warm water uitgang en de pijl wijst tegen de stroomrichting in. U moet ten allen tijden als het overdrukventiel op de warm water uitgang gemonteerd is deze verwijderen en juist op de koud water ingang plaatsen.
  • De leiding naar uw warm water kraan of u kraan zelf is verstopt, verhelp dit probleem

Normaliter zal door het oplossen van een of meerdere bovenstaande punten de situatie oplossen. Mocht het probleem zich blijven manifesteren kunnen we mbv foto's meekijken of we een oorzaak kunnen vinden. Het kan zijn als we de oorzaak niet kunnen achterhalen dat de boiler retour moet voor inspectie.

Vorst

Zolang een boiler aanstaat is deze beschermd tegen vorst en de gevolgen daarvan. Sommige boilers hebben zelfs een aparte vorst stand zodat het water net boven vriespunt wordt gehouden, handig als u de ketel een tijdlang niet gebruikt. De ketel kan dus beschermd zijn tegen vorstschade maar doet niets aan de leidingen daarvoor en erna, deze kunnen dus nog steeds bevriezen!