+31(0)229-842424

Garantievoorwaarden KIIP B.V.
KIIP B.V. garandeert de verkoop van consumptiegoederen in overeenstemming met de Europese richtlijn 1999/44 / EG met een garantie van twee jaar tegen non-conformiteiten na levering van het product.

Tenzij het tegendeel is bewezen, wordt aangenomen dat elk gebrek aan overeenstemming dat optreedt binnen zes maanden na levering niet bestond op het moment dat de goederen werden geleverd.

De garantie op reserveonderdelen is geldig gedurende twee jaar vanaf de datum van levering van de apparaten.

Deze garantie is alleen van toepassing op apparaten die binnen de EU worden verkocht en geïnstalleerd.

Omvang van de garantie
Tenzij anders bewezen, wordt aangenomen dat de goederen geschikt zijn voor het doel waarvoor ze zijn gekocht en altijd onder de volgende voorwaarden worden gebruikt:

Het gegarandeerde apparaat moet overeenkomen met het apparaat dat de fabrikant uitdrukkelijk heeft bedoeld voor het land van bestemming en moet in dat land worden geïnstalleerd.
De benodigde reserveonderdelen worden bepaald door onze OFFICIËLE technische dienst en zijn in alle gevallen originele onderdelen van de fabrikant.
De garantie wordt gegeven dat de normale onderhoudswerkzaamheden beschreven in de technische handleiding die bij het apparaat wordt geleverd, worden uitgevoerd.
De consument dient KIIP B.V. op de hoogte brengen van alle conformiteitsgebreken binnen een periode van minder dan twee maanden na ontdekking ervan via e-mail.
In geval van garantie worden de goederen hersteld of vervangen.

De garantie doet geen afbreuk aan en beperkt de rechten van de klant uit de wettelijke garantie niet.

De garantie is niet van toepassing op incidenten veroorzaakt door:

Bevriezing: hoewel uw apparaat mogelijk een antivriessysteem heeft, wordt schade veroorzaakt door bevriezing niet gedekt door de garantie.
De stroomvoorziening van het apparaat door generatoren of andere systemen die geen stabiel elektrisch netwerk vormen met voldoende capaciteit.
Producten die reparaties hebben ondergaan die niet zijn uitgevoerd door de OFFICIËLE technische afdeling van KIIP B.V. en / of door KIIP B.V. geautoriseerd vakpersoneel.
Corrosie, vervorming etc. door onjuiste opslag.
Behandeling van het product door iemand anders dan KIIP B.V. geautoriseerde personen tijdens de garantieperiode.
Montage die niet voldoet aan de instructies die bij het apparaat zijn geleverd.
Installatie van het apparaat dat geen rekening houdt met de relevante wet- en regelgeving (elektriciteit, watervoorziening, etc.).
Defecten aan de elektrische of hydraulische uitrusting of schade door onvoldoende waterstroom, enz.
Functiestoringen door verkeerde omgang met de watertoevoer naar het apparaat, corrosie door extreme waterhardheid, onvoldoende ontkalking enz.
Storingen door weersinvloeden (ijs, bliksem, overstromingen etc.) en een onregelmatige stroomvoorziening.
Onvoldoende onderhoud, verwaarlozing of oneigenlijk gebruik.
Het onder garantie geruilde materiaal blijft eigendom van KIIP B.V.

Bedrijfsnaam

Contactpersoon *

Telefoonnummer

E-mail adres *

Bericht

 

Ik ga akkoord met het privacy statement van KIIP.

 

* = Verplicht